Verzija 2020.07.006

Na podlagi okrožnice MIZŠ številka: 6030-2/2020/15 z dne 28.5.2020 je program dopolnjen tako, da se obračun za mesec maj, lahko izvede tako kot je predvideno v okrožnici, da starš plača samo za tiste dni, ko je bil otrok v vrtcu. 

Obračun storitev

Dopolnitve se nahajajo:

  • Preglednica Šifranti - Otroci, dodano polje SDD dan zapadlosti
  • Status programa dodan v Šifranti -Šifrantivrtci -Programi ter v preglednico Programi 
  • Obračuni - Tiskanje -  izpis Poračuni občin in ministrstva  je dodan nov izbor "Znesek starš vrtec zaprt" in kreira se nov  izpis »Poračuni občin in ministrstva« 

Pomembno: Pred namestitvijo verzije morate obvezno narediti rezervno kopijo modula OST.

 

Natisni