Preglednica 3. nivoja – Obračun prodajnih provizij po artiklih

Preglednica je razvrščena je po stolpcu Šifra referenta. Prikazani so podatki za šifro artkla, ki smo jo izbrali v preglednici 2. nivoja. Pod preglednico je prikazana vsota stolpcev »Izdani računi«, »Plačila«, »Polna provizija« in »Za izplačilo provizija«.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni