Pregled

V tem meniju pregledujemo pripravljene podatke po strankah. Ko prvič pridemo v program je preglednica prazna. S klikom na Gumb Priprava, se nam preglednica napolni s podatki.

Stolpec Povprečna zamuda: Podatek o povprečni zamudi se izračuna za terjatve za vsak dokument posebej. Od datuma plačila(če račun še ni bil plačan se za datum plačila šteje trenutni datum) odštejemo datum zapadlosti in ga delimo s številom plačil za posamezen dokument. V primeru, da so plačila izvedena pred datumom zapadlosti bo dobljeni rezultat negativen!

 

Natisni