Knjiženje prometa DOS blagajne

Če uporabljamo TDP DOS off-line blagajno, potem se prenaša podatke dnevnega prometa blagajne preko gumba uvoz podatkov. Ob kliku na gumb  uvoza podatkov izberemo možnost uvoza iz DOS blagajne  in se nam odpre okno, v katerem določimo uvoz.

 

 

·      Prenesi iz mape – vnesemo ali preko gumba  poiščemo mapo, v kateri smo odložili dnevni promet blagajne.

·      Datoteka – preko gumba , ki nam da na izbiro datoteke dnevnih prometov po blagajnah in datumih katere imajo končnico bpw, izberemo promet, ki ga bomo knjižili v TDR.

·      Datum računa – datum računa se samo prikaže, prenese pa se iz dnevnega prometa off-line blagajne.

·      Stranka – vnesemo ali izberemo stranko, na katero se bo knjižil promet off-line blagajne. Predlaga se stranka iz nastavitev programa.

·      Opusti – nas vrne na preglednico Gotovinska prodaja.

·      Potrdi – potrditev vnesenih podatkov in nadaljevanje z delom.

 

Po prenosu nas program obvesti o zaključku prenosa

in nas vrne v preglednico Gotovinska prodaja.

Natisni