Oddaja dokumenta v eRegistrator

Oddaja dokumenta v eRegistrator omogoča zapis dokumenta iz datotečnega sistema v dokumentni sistem eRegistrator. Da bi se operacija uspešno izvedla mora imeti kličoči operater pravico kreiranja dokumentov za entiteto, kateri dodaja dokument. Poleg tega mora operater imeti omogočen dostop do uporabnika SAOP iCentra, katerega dokument oddajamo v eRegistrator.

V primeru, da dokument, ki ga oddajamo že obstaja v eRegistratorju se lahko doda nov dokument po SAOP standardih poimenovanja ali pa nova različica dokumenta.

 

Za ustrezen zapis meta podatkov o dokumentu mora kličoči odjemalec poleg splošnih podatkov zagotoviti naslednje podatke:

 •             Polno ime izvorne datoteke (ime mape in ime dokumenta)
 •             Oznako entitete, ki mora biti:
  • S – stranke,
  • A – artikli,
  • Z – zaposleni,
  • O – osnovna sredstva,
  • D – delovno mesto ali
  • N – servisna naprava.
 • Številka šifranta subjekta
 •             Šifra subjekta – v odvisnosti od oznake entitete je to lahko šifra stranke, šifra artikla, šifra zaposlenega, šifra osnovnega sredstva, šifra delovnega mesta ali šifra servisne naprave.
 •             Mapa – ime mape znotraj subjekta, v katero se shrani dokument v eRegistratorju.
 •             Vrsta dokumenta eRegistratorja
 •             ID Uporabnika, kateremu dokument pripada
 •             Oznaka nove datoteke – opredeljuje ravnaje, če v mapi že obstaja dokument z enakim imenom
  • False – dokument se shrani kot nova različica obstoječega dokumenta
  • True – dokument se shrani kot nov dokument
 • Dodatne neobvezne lastnosti dokumenta (metapodatke) v obliki XML. XML se validira na eR_List_MetaData.xsd shemo. XML parameter je naslednje oblike:

<Dokument

xmlns="http://www.icenter.si"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://www.icenter.si eR_List_MetaData.xsd">

<sss>vvv</sss>

<sss>vvv</sss>

...

</Dokument>

kjer imajo spremenljivke naslednji pomen:

 • sss je ime lastnosti, ki se dodaja dokumentu. Dovoljeno je dodajanje naslednjih lastnosti: Naziv, Avtor, Uporabnik, Vodja, Podjetje, Vrsta, Zadeva, Aplikacija, Komentar, KljucneBesede in CasIzdajeDokumenta.
 • vvv pomeni vrednost lastnosti

Pa še primer:

<Dokument

xmlns="http://www.icenter.si/"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://www.icenter.si eR_List_MetaData.xsd">

<Zadeva>Dopis stranki</Zadeva>

<Vodja>Vodja prodaje</Vodja>

<KljucneBesede>Dopis Splošna ponudba</KljucneBesede>

<Komentar>Prodajno pismo – jesenska akcija</Komentar>

</Dokument>

Natisni