Verzija 2018.06.001

  • Dodana je API metoda za dodajanje novega blagajniškega prejemka ali izdatka "AddCashOperation".

Natisni