Verzija 2017.11.001 z dne 8.9.2017

  • Izpisi
    • Stanje zalog
      • Dodan nov pregled »Prikaz min/max zalog«. Ob izboru tega pregleda se nekatere nastavitve postavijo na privzete vrednosti in zaklenejo za izbor. Izpišejo se podatki o minimalnih in maksimalnih zalogah artiklov iz šifranta »Artikli – zaloge« za tip skladišča in za posamezno skladišče. Poleg teh podatkov se izpiše še trenutna zaloga in določeni podatki iz šifranta artikla: skupina, oddelek, klasifikacija in dobavitelj.

Natisni