Zavihek Račun

Na zavihku Račun (Alt+R) vnašamo sledeča podatke:

·      Kraj izstavitve - program že sam predlaga glede na izbranega uporabnika kraj izstavitve računa, vendar ga lahko ročno popravimo.

·      Poimenovanje – poimenujemo dokumenta; na primer, če bomo izstavljali predračune, vpišemo Predračun. Če pustimo polje prazno, se bodo izpisovali računi.

·      Poimenovanje kolone doplačila – na računu se izpisuje kolona Doplačila, ki pa jo lahko preimenujete, npr. v »Subvencija« ali »Občina,MIZKS«. Na razpolago imate 11 znakov. Kolona se izpolnjuje z izračunanimi zneski doplačil Doplačnikov ali Občin ali MIZKS.

·      Prikaz dolga – izberemo eno izmed možnosti: dolg se na računu prikazuje, se ne prikazuje, se prikazuje in se prišteva UPN ali pa dolg se samo prikazuje, preplačilo pa se odšteva od zneska na UPN.

Podrobnejša razlaga in prikaz možnosti v poglavju Prikaz obresti in dolga.

·      Prikaz obresti - izberemo eno izmed možnosti: obresti se na računu prikazujejo, se ne prikazujejo ali pa »se prikazujejo in se prištevajo UPN«. Te položnice niso vštete v znesek računa in ne povečujejo terjatev, ampak če izberete »se prikazujejo in se prištevajo UPN«, potem se prištejejo znesku na kuponu UPN oz. bremenitvi trajnika.

Podrobnejša razlaga in prikaz možnosti v poglavju Prikaz obresti in dolga.

 

Začetek, Končnica - začetno (tri vrstice) in končno (pet vrstic) besedilo računa. Program predlaga v Začetek 1. vrstica naziv uporabnika, 2. vrstica ulica in hišna številka uporabnika in 3. Vrstica pošta uporabnika. V primeru, da uporabljate program za obračun oskrbe v vrtcu:

·      in da ste se odločili, da boste izpisovali informacijo o Ekonomski ceni oz. o znesku Prehrana in Režija, potem imate na voljo samo še 4 vrstice končnice (prve štiri).

·      in je pri otroku določeno, da je Sofinancirano plačilo staršev, potem bo za te namene zasedena ena vrstica (prve štiri oz. tri vrstice).

Natisni