Dodaj obdobje od - do

Pri vnosu vrstic obračuna je z gumbom "Obdobje" mogoče vnesti datume obdobja od – do, na katerega se izplačilo nanaša. Ta podatek je obvezen pri vnosih poračunov za nazaj zaradi poročanja na obrazcih 1/zap-m in 1a. Pri masovnih poračunih plač za nazaj v javnem sektorju je obdobje enako za vse zaposlene, zato se lahko uporabi ta pripomoček.

 

Šifra vrste obračuna – vnesemo ali izberemo šifro vrste obračuna, pri kateri naj se izpolnijo podatki obdobja z datumi iz nastavitev na tem oknu

Šifra zaposlenega od – do – nabor zaposlenih, za katere naj se izvede vnos obdobja

Novo obdobje od – začetni datum

Novo obdobje do – končni datum

 

Z gumbom Posodobi se obdelava izvede.

Natisni