Zavihek: Obračun

Bruto znesek – podatki se prikažejo šele tedaj, ko vnesemo obračunske podatke v razdelek Izplačila.

Priznani stroški – podatki se prikažejo šele tedaj, ko vnesemo obračunske podatke v razdelek Izplačila.

Neto znesek – podatki se prikažejo šele tedaj, ko vnesemo obračunske podatke v razdelek Izplačila.

Dajatve iz neto – podatki se prikažejo šele tedaj, ko vnesemo obračunske podatke v razdelek Izplačila.

Neto izplačilo – podatki se prikažejo šele tedaj, ko vnesemo obračunske podatke v razdelek Izplačila.

Znesek DDV – podatek se prikaže le v primeru , če je v šifrantu Strank zaposleni Zavezanec za DDV.

Nakazilo prejemniku – podatek se prikaže le v primeru , če je v šifrantu Strank zaposleni Zavezanec za DDV in če je v Nastavitvah programa izbrana oznaka  pri določilu Šifrant vrst izplačil za davčne zavezance vsebuje DDV. V tem primeru bo predlagal ceno brez DDV. V primeru, da je v šifrantu Strank zaposleni Zavezanec za DDV in če je v Nastavitvah programa izbrana oznaka  pri določilu Nakazilu prejemniku prištej DDV bo predlagal ceno z DDV.

Natisni