Verzija 2018.15.001 z dne 23.11.2018

  • Šifrant zaposlenih
    • Poenostavljeno urejanje osnov po delovnih mestih.
    • Dodana opozorila v primeru neusklajenosti statusa zaposlenega (določen, nedoločen) z nastavitvami oprostitve ali povečanega plačila prispevkov.
    • Dodano opozorilo v primeru, če zaposleni nima vpisanega zneska ali odstotka nakazila na prvi račun.
    • Dodano polje za vnos opombe boleznin..

Natisni