Nastavitve za domove upokojencev

Ta del programa je namenjen vnosu in popravljanju podatkov, ki so pomembni za pravilno delovanje OST. Okno Nastavitve se odpre po aktiviranju iz menija Šifranti in nastavitve à Nastavitve ali ob prvem zagonu. Nastavitve in je sestavljeno iz naslednjih zavihkov: Zavihek Opombe, Zavihek Račun, Zavihek Položnica, Zavihek Trajnik, Zavihek Konti, Dom in Zavihek Povezave.

Več:

Natisni