Verzija 2018.15.003

  • V tej verziji 2018.15.003 odpravljene naslednje težave, ki so se pojavile v verziji 2018.15.001
    • V Negotovinski prodaji, ko je pri večkratnih potrditvah dobavnice program zaklenil nadaljnje popravke dobavnice z obvestilom, da menjava stranke ni možna zaradi spremembe obračuna DDV.
    • V Gotovinski prodaji v primeru, ko se je na računu izpisovalo kupca samo za potrebe evidentiranja brez davčnih številk, se takšni računi niso davčno potrdili z obvestilom o napačni shemi. Takšne račune se davčno potrdi preko desnega klika miške in izborom »Davčno potrjevanje računa« ali preko gumba na preglednici, ki vse nepotrjene račune pošlje v davčno potrjevanje.
    • Napačno izpolnjene oznake DDV pri kopiranju iz predračunov v račune ali dobavnice.

Natisni