Struktura jedilnika

Okno Struktura jedilnika za nastavitvene podatke.

·      Datum od do – vnesemo datume. Privzeta vrednost je datum tekočega jedilnika na drevesni preglednici. Prazno pomeni, da meje ni.

·      Enota – vnesemo šifro enote iz šifranta Enote. Privzeta vrednost je šifra tekoče enote na drevesni preglednici. Prazno pomeni vse.

·      Meni – vnesemo šifro menija iz šifranta Meniji. Privzeta vrednost je šifra tekočega menija na drevesni preglednici. Prazno pomeni vse.

·      Opis liste – vnesemo opis, ki se bo izpisal v glavi liste.

·      Izpis nastavitev – izberemo, ali se na koncu izpišejo tudi nastavitve ali ne.

Lista izpiše seznam jedi, hranilne vrednosti, nabavno ceno, prodajno ceno, razliko in faktor po obrokih, dnevih, menijih in enotah za izbrane datume, enoto in meni.

 

Natisni