Dodajanje zapisa v socialno anamnezo oskrbovanca

Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Socialna anamneza, kamor vpišemo podatke o anamnezi, dogajanju oskrbovanca:

·      Anamneza – izberemo anamnezo oskrbovanca.

·      Datum in čas – vpišemo datum in čas anamneze.

·      Opomba - v polje lahko vnesemo besedilo, ki nam malo bolj opisno pove, kaj se je v zgoraj navedenem času zgodilo.

S klikom na Potrdi shranimo podatke, s klikom na Opusti zapustimo okno brez vnesenih popravkov.

Natisni