Inventura

Priprava inventure

 

Opomba: če poslujemo t.j. izvajamo prejeme in izdaje blaga skozi Trgovino na drobno TDR, potem je potrebno inventuro izvajati v modulu Trgovina na drobno. Inventuro v Materialno skladiščnem poslovanju izvajamo v ostalih primerih, npr. veleprodajni sistema trgovanja, proizvodnja, kuhinja,…

 

Inventuro izvajamo v modulu skladiščno poslovanje v funkciji knjiženje.

 

 

Ko kliknemo na ukaz inventure se odpre okno z inventurami

 

Kliknemo na vnesi zapis

 

 

Najprej vnesemo šifro skladišča za katero želimo delati inventuro

 

 

Če želimo inventuro samo za blago določenega dobavitelja, konsignanta , ali pa samo za določene skupine blaga moramo to vpisati v prosta polja, ki so na razpolago. Najpogostejši primer inventure pa je ta, da delamo inventuro za celotno blago ki je v skladišču.

Datum inventure se predlaga datum odpiranja inventure, to je tekoči datum,

 

Podatek, ki je v zgornji sliki v rdečem okvirčku označen pomeni naslednje:

 

Kljukica pri polju priprava popisne liste s knjižnim stanjem pomeni

da si bo poleg knjižnega stanja priprava zapomnila tudi dejansko stanje, ki je v tem primeru enak knjižnemu stanju. Poleg tega se zapiše v inventurne podatke tudi popisni list, kot bi artikle, ki imajo knjižno stanje tudi dejansko prešteli in vnesli. Tak način uporabljajo uporabniki, ki delajo inventuro le »formalno« in ga ne priporočamo. Če kljukice ni program ne tvori samodejno dejanskega stanja in je potreba vse preštete zaloge tudi vnesti skozi popisne liste. Tak način dela je bolj pravilen in ga priporočamo.

Če tiskamo popisni list zgleda tako:

 

Brez kljukice v polju popisna lista s knjižnim stanjem pa je izpis tak:

 

 

Kljukica pri polju stanje iz prometa pomeni,

da program upošteva knjižno stanje iz prometa do vključno izbranega datuma inventure (»zaloga na dan«), brez kljukice pa pomeni, da bo upošteval zaloge iz trenutnega stanja zalog ne glede na datum inventure. Tudi pri osveževanju knjižnega stanja ima ta nastavitev enak pomen.

 

Primer

Inventurna lista je izpisana 27.10.06 knjižno stanje artikla je 10. inventura prešteje zalogo na dan 27.10.06 in  prešteje 8 kos.

29.10. 06 kontroliramo inventurni popis in ugotovimo, da smo pozabili izdati stranki 26. dobavnico za 2 kosa. Vpišemo izdajo z datumom 26.10.06  in osvežimo knjižno stanje inventure na dan 27.10.06. med tem smo na datum  29.10.06 knjižili izdajo 5 kos istega artikla.

V primeru da je kljukica na stanju iz prometa bo program pri inventuri primerjal stanje 8 kos (10-2) s količino, ki jo bomo vpisali iz popisnega lista,  (»zaloga na dan«),

 

V primeru da ni kljukice na stanju iz prometa bo program pri inventuri primerjal stanje 3 kos (10-2-5) s količino, ki jo bomo vpisali iz popisnega lista. (» trenutnega stanja«)

 

 

Tako pripravljeno inventuro potrdimo.

Izpis inventurne liste , kjer rabimo samo eno inventurno listo

 

V primeru, da imamo več lokacij istega skladišča na primer prvo in drugo nadstropje priporočam, da izpišete dve inventurni listi in jih označite kot popisno listo 1 , 2, …. Na tak način boste lahko hitreje vnesli popis inventure in bo prišlo do manj napak, ker se bo delal popis na posamezni lokaciji in ne bo potrebno preverjati, kaj ste že prešteli in kaj ste pozabili vpisati na prejšnji lokaciji.

 

 

Pri tiskanju imate možnost izbire prikaza na več načinov, priporočam pa, da med drugimi variantami izberete tudi možnost prikaza vrstic brez knjižnega stanja, tako da ne bo potrebno inventurni komisiji izmišljati imen za artikle, katerih je knjižna količina 0 dejansko pa obstajajo v skladišču .

Izpis take inventure zgleda tako:

 

Vnašanje v popisne liste

 

Ko inventurna komisija prešteje blago, vpišemo preštete količine v popisne liste

 

Če smo med pripravo inventurne liste in štetjem blaga še kaj knjižili moramo najprej osvežiti knjižno stanje.

To naredimo tako

 

 

Označimo  inventuro in kliknemo na izberi

 

 

Vpišemo datum in potrdimo z nadaljuj

Pojavi se informacija o uspešno izvedenem opravilu.

Potrdimo in zapremo okno

 

 

Nato gremo na knjiženje

 In odpremo inventure

 

 

Izberemo inventuro in kliknemo na popravi zapis

 

Kliknemo na zavihek popisne liste

 

Z gumbom popravi vrstico odpremo popisno listo.

 

Po potrebi vpišemo opombe ali referenta in kliknemo na zavihek vrstice

 

Podatke iz popisnega lista lahko vnašate na 2 načina.

1. Direktno v vrstice pri tem priporočamo, da si razporedite stolpce tako kot vam najbolj ustreza.

2.Druga možnost je vnos preko okna za vnos.

Iz popisne liste prepišemo šifro artikla, v polje količina pa vnesemo količino, ki je na popisnem listu. V spodnjem delu ekrana se nam izpiše podatek o knjižni količini. Podatek dejanska količina pomeni količino, ki je že bila vpisana v inventuri in razlika glede na knjižno in že vpisano količino. Tako kot je na spodnji sliki

 

Inventuro lahko naredite tudi z ročnim terminalom in podatke iz terminala prenesete v inventurno listo preko označenega gumba

 

Prikaže se pogovorno okno, kjer izpolnite zahtevane podatke.

 

 

Ko vpišemo vse vrstice zgleda popisna lista tako:

 

 

Na gumbu rezultat si lahko ogledamo inventurne razlike.

 

V primeru več popisnih list gremo nazaj na okno kjer so popisne liste in z gumbom vnesi vrstico napravimo nov zapis

 

 

Pojavi se okno

Ko kliknemo na vrstice in pričnemo z vnašanjem se spremeni naziv inventurne liste iz nova v naslednjo prosto vrstico.

 

Ko vnašamo artikle imamo sedaj na spodnjem delu vnosnega okna tudi informacijo, koliko je skupno že preštetega oziroma na osnovi inventurnih list vnesene količine konkretnega artikla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključevanje inventure

 

Ko so vsi popisni listi vneseni lahko preko gumba zbiri pregledamo stanje inventure

 

 

Priporočam, da pred končnim knjiženjem inventure izpišemo rezultat inventure in ga damo računovodji v potrditev. To storimo preko tiskalnika na dnu okna

 

 

Glede na izbrane možnosti se pojavi izpis, ki je takšen:

 

 

Pred knjiženjem inventure priporočamo, da naredite arhiv!!!

 

Končno knjiženje inventure se izvede preko gumba knjiži

 

 

V vnosno okno vnesemo naslednje podatke:

 vrsto prometa, ki je inventura to je tip izdaja

konto viškov in konto manjkov, ki jih mora povedati knjigovodja.

 

Po potrditvi se izpiše dnevnik prenosa.

 

Tako knjižena inventura dobi status knjižen in je zaključena.

 

Natisni