Verzija 2019.11.001 z dne 23.08.2019

  • Optimizirano izvajanje funkcij, ki uporabljajo mesečne seštevke.
  • Obračunski list
    • Omogočeno tiskanje skupnega neto zneska vseh bonitet.
  • Formule
    • Omogočena formula za število dni prisotnosti iz koraka 3 evidence prisotnosti. 
  • Analiza obračunskih vrstic
    • Polje skupaj strošek je vidno tudi, če ima zaposleni obračunane samo materialne stroške oz. bruto enak 0.

Natisni