Verzija 2020.10.001 z dne 24.7.2020

 • Bonitete zaposlenih
  • Odpravljena težava z urejanjem bonitet zaposlenih, ki niso vezane na šifro B014.
 • Preglednica obračunov plač
  • V preglednico sta dodani polji Obračun odprl in Popravljalec obračuna.
 • Prenos v neposredni vnos
  • Urejen izračun števila dni pri prenosu iz posrednega v neposredni vnos v primeru, ko podatek ni bil uvožen v posredni vnos.
 • Obračunski list
  • V primeru tiskanja obračunskega lista za javni sektor je v naslov obračuna dodan naziv obračuna vpisan v nastavitvah posameznega obračuna.
 • Prenos v plačilni promet
  • Omogočena priprava edinstvenih referenc v breme.
 • Prenos v dvostavno knjigovodstvo
  • Urejen prenos dodatnih analitik v primeru izvoza v datoteko promet.w-1.
 • Obrazec REK-1
  • Dopolnjena priprava podatka B013 v primeru odtegljajev za premijo PDPZ, ki zmanjšujejo neto plačo zaposlenega.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejeno dodajanje ur do polnega delovnega časa v primeru, ko zaposleni ima nadure v obračunu.
  • Omogočen izračun dodatka za deljen delovni čas kot števila dni s prekinitvijo.
  • Omogočen izračun prevoza na delo v primeru večjega števila prihodov na delo v dnevu.
  • Omogočen določanje najmanjšega števila ur za izračun dodatka za izmensko delo.
  • Omogočeno določanje izključevanja dodatka za izmensko delo v situacijah, ko zaposleni ima pravico do dodatka za deljen delovni čas.

Natisni