Gumb Tiskaj (prejem)

Prejem tiskamo tako, da najprej v preglednici Prejemi označimo izbrani prejem. Ob kliku na gumb  - Tiskaj (Alt T) se odpre okno Izpisi, kjer izpisujemo prejem - Prejem številka: šifra vrste prometa, številka prejema in leto prejema.

Ob novi instalaciji imamo v preglednici že pripravljene tri vzorce: Kalkulacija, Prevzemni list in Zapisnik o spremembi cen na dokumentih prejema na podlagi katerih si tudi lahko sami oblikujemo željeni izpis. Postavimo se na izpis in ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno QR Izpisi, kamor vpišemo naziv in število kopij novega izpisa.

Lastne izpise lahko s klikom na gumb  - Oblikuj (Alt O) tudi oblikujemo. Prikaže se izpis nastavitev, ki ga lahko po želji spreminjamo.

S klikom na gumb  - Predogled (Alt P) se izpis prikaže na ekran in ga na tem mestu lahko natisnemo.

S klikom na gumb  - Tiskaj (Alt T) se sproži tiskanje dokumenta prejema.

Ob kliku na gumb  - Popravi zapis (Enter) lahko naziv izpisa in število kopij spreminjamo.

Ob kliku na gumb  - Briši zapis (Delete) lahko izpis brišemo. Brišemo lahko le lastne izpise. Pri brisanju novih izpisov se odpre okno Potrdi v katerem moramo svojo odločitev še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo.

Natisni