Knjiženje žepnin

Z verzijo iCenter SAOP 6.30.019 je pri knjiženju žepnin omogočeno dvoje:

  • Knjiženje žepnin ločeno od terjatev stanovalca, kar pomeni, da se pri knjiženju znesek terjatev razbije na izplačano žepnino in ostale terjatve. Znesek izplačane žepnine se bo knjižil na konto in protikonto žepnin, znesek terjatev pa se bo nespremenjeno knjižil na določeni konto terjatev. 
  • Knjiženje žepnin po strankah, kar pomeni, da se vknjižbe žepnin prenesejo z zapisom stranke, opisom, datumom valute in datum DOP. To možnost izberemo v kolikor je konto ali protikonto žepnin določen kot saldakontni.

 

Knjiženje žepnin

Natisni