Verzija 2019.12.001 z dne 13.09.2019

  • Obračun prispevkov za poslovodjo: Odpravljena težava pri izračunu prispevkov poslovodje, pri obračunu se ne obračunavajo več oprostitve kot pri zasebniku
  • Izračun osnov za boleznino: Iz izračuna osnove za boleznino smo izločili razliko za delo detaširanih
  • Obrazec 1-ZAP/M: Izračun ur rednega dela se pravilno izračuna, brez predhodnega zaokroževanja ur vrstic
  • Obračunski listi za gospodarstvo: Vsota Skupaj dohodnina, prispevki iz in na plače sedaj vsebuje tudi prispevke od razlike do minimalne plače delodajalca
  • Obračun: Odpravljena težava na funkciji MYN, Normirane ure mesečnega seštevka za več mesecev

Natisni