Dodajanje obrokov na program

Gumb Obroki na dnu vnosnega okna Program je viden samo, če imate storitev OSKRBA označeno, da je obrok (Šifranti > Storitve > urejenje podatkov > kljukica v polju Obrok).Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Obroki programa, kamor vpišemo obroke vezane na program. Primer: v celodnevni program so tako vključeni zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica. V poldnevni program pa popoldanska malica ni vključena.

Po kliku na Vnesi zapis se odpre okno, preko katerega vnašamo obroke vezane na trenutni program:

·      Obrok –vnesemo šifro obroka, ki ga vključuje program.

·      Opombe – vnesemo beležke v zvezi s tem obrokom.

Natisni