Zavihek splošno

Vrsta obračuna - izberemo plača, regres ali druga izplačila.  Program pri določitvi vrste obračuna predlaga Plačo.

Vrsta dohodka - opis izplačila za obrazec REK 1. Program predlaga glede na izbrano vrsto obračuna, lahko se izbere iz spustnega menija ali vnese.

Datum izplačila – obvezen datum, ko bo plača izplačana.

Datum za delovno dobo – predlaga se zadnji dan v mesecu obračuna. Sami lahko vnesemo drugačen datum, do katerega naj se računa delovna doba. Za izračun dodatka na delovno dobo program delovni dobi od zadnje zaposlitve do "Datuma za delovno dobo" prišteje še delovno dobo pred zadnjo zaposlitvijo.

Datum plačila dajatev – na tem mestu lahko vnesemo datum, ko bodo plačani prispevki in davki. Predlaga datum izplačila.

Mesečna delovna obveznost – število ur za polni delovni čas.

od tega prazniki – število ur državnih praznikov.

Povprečna mesečna delovna obveznost – število ur, ki se v obračunu upošteva za tiste zaposlene, ki tega podatka nimajo izpolnjenega v svojem Urniku med podatki o zaposlenem. Podatek mora biti izpolnjen, če se za obračun uporablja t.im. fiksni urnik, zaradi izpisa obrazca : Zahtevek za vračilo nadomestil ZZZS.

Število delovnih dni – potrebno zaradi izpisa obrazcev za refundacije boleznin v breme ZZZS

Regres - pri obračunu regresa vnesemo bruto znesek regresa, kakršen je določen za tekoče leto.

Povprečna plača RS – znesek povprečne plače v RS, ki je osnova za izračun zneska regresa, od katerega se plača samo dohodnina.

Povprečna plača RS – 3M – znesek povprečne plače v RS za predpretekli mesec, ki je osnova za izračun dohodnine. Uporablja se samo še v primerih, ko se dohodnina obračuna po starem zakonu (v primerih, ko se odklene že zaključen obračun).

Zajamčena plača – znesek zajamčene plače.

Minimalna plača – znesek minimalne plače.

Povprečna stopnja dohodnine – ob potrjeni izbiri se dohodnina obračunava po povprečni davčni stopnji. Določimo še leto, mesec in zaporedno številko obračuna, ki bo osnova za izračun povprečne stopnje dohodnine ali pa vpišemo odstotek povprečne stopnje, kakršen naj bo upoštevan za vse zaposlene.

Natisni