Verzija 2020.02.001 z dne 7.2.2020

 • Knjiženje
  • Promet
   • Prenos med skladišči
    • Če so na dokumentu prenosa izpolnjeni podatki za prenos blaga v okviru skladiščenja na odpoklic, se ti podatki prikažejo na zavihku »Splošno«. Te podatke na samih dokumentih prenosa ni možno vnašati ali popravljati, ti vnosi se izvajajo samo v odpremnih nalogih kupcev v modulu »Dobavitelji in kupci«.
   • Dokumenti, ki so bili v Materialno skladiščno poslovanje knjiženi iz modula »Dobavitelji in kupci« ni možno dopolnjevati ali popravljati. Vse željene spremembe je potrebno izvajati na izvoru takega dokumenta.
  • Predprejem
   • Poročanje Intrastat - prejemi
    • Za dokumente z vrsto posla »21 - Vračilo blaga« se ustreznim podatkom o masah, količinah in zneskih v pripravljenih datotekah obrne predznak. To pomeni, da se npr. količina, ki je bila na dokumentu prejema (vračila) zapisana z minus predznakom, pošlje v pozitivni vrednosti.

Natisni