Gumb Knjiži (prejem)

Prejem knjižimo tako, da najprej v preglednici Prejemi označimo izbrani prejem. Ob kliku na gumb  - Knjiži (Alt K) potrdimo dokument prejema. V primeru povezave z MSP se artikli katerim se vodi zaloga poknjižijo tudi na izbrano skladišče MSP-ja. Odpre se okno Knjiženje v MSP – prejem.

  • Datum dokumenta – samo prikaz datuma dokumenta MSP.
  • Vrsta prometa – izberemo ali vnesemo vrsto prometa iz MSP-ja. Vrsta prometa mora biti prejem. Če imamo v šifrantu vrst prometa za to šifro potrjeno opcijo »Zakleni izbor prenosa«, potem se predlaganega podatka ne da spreminjati.
  • V skladišče – izberemo ali vnesemo šifro skladišča MSP-ja, na katero se bo knjižil prejem. Vrsta prometa mora biti prejem. Izberemo seveda lahko eno od skladišč, katere smo v šifrantu poslovalnic vnesli, če imamo povezavo z MSP. Če imamo v šifrantu vrst prometa za to šifro potrjeno opcijo »Zakleni izbor prenosa«, potem se predlaganega podatka ne da spreminjati.

    

  • Če imamo v nastavitvi poslovalnice določeno vrsto prometa MSP in skladišče kamor se prejem knjiži, se ti podatki predlagajo iz teh nastavitev. Če imamo ta izbor tudi zaklenjen, pa uporabnik ob knjiženju prejemov predlaganih podatkov ne more spreminjati.
  • Po potrditvi se na izbrano skladišče knjižijo artikli, katerim se vodi zaloga. Če imamo na istem prejemu tudi vrednostno blago, se le-to ne prenese v promete MSP-ja.

Po knjiženju se vrstica prejema v preglednici Prejem obarva rdeče.

Če smo na prejemu spreminjali cene in so se s tem spremenile maloprodajne cene z davkom, se dokument Zapisnik o spremembi cen izpisuje na samem prejemu.

Natisni