Dodajanje novih doplačnikov

Ob kliku na gumb  Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Doplačniki storitev, kamor vpišemo podatke o storitvi, ki jo bo za določenega otroka plačal doplačnik.

·      Šifra otroka – vnesemo šifro otroka, kateremu bo določeno storitev plačal doplačnik.

·      Šifra doplačnika – vnesemo šifro doplačnika oziroma ga poiščemo v šifrantu strank.

·      Izbor – izberemo, ali bomo pripravili doplačilo samo za eno storitev (Za storitev) ali za več storitev (Vse storitve).

·      Šifra storitve – vnesemo šifro storitve, ki jo bo delno ali v celoti plačeval doplačnik.

Če smo v predhodnem polju Izbor določili Za storitev, se odpre šifrant vseh storitev, kjer izberemo eno storitev (označimo storitev in kliknemo na gumb Izberi).

Če pa smo v predhodnem polju Izbor določili Vse storitve, se odpre spodaj prikazano okno:

Storitve, ki jih bo izbrani doplačnik doplačal, obkljukamo.

·      Odstotek doplačila– določimo odstotek vrednosti storitve oziroma izbranih storitev, ki jo bo plačal izbrani doplačnik, če je ta določen. 100% vnesemo v primeru, ko doplačnik plačuje celotno storitev za določenega otroka.

·      Znesek doplačila – vnesemo samo v primeru, ko doplačnik krije znesek storitve v določeni višini zneska. Če določamo doplačnika za več storitev, velja ta znesek za vsako storitev, ne pa za vsoto vseh storitev.

·      Opombe – lahko vnesemo opis ali datum odločbe, po kateri bo to storitev za tega otroka plačeval doplačnik.

 

OPOZORILO:

V primeru, da določenemu otroku doplačnik plačuje vse storitve (ne glede na njihov skupni znesek), je potrebno na zgoraj opisan način za vsako storitev posebej določiti 100% odstotek plačila.

Posebno pozorni morate biti v tistih primerih, ko doplačnik plačuje izbranemu otroku storitve v skupnem fiksnem znesku. V tem primeru je potrebno malo računanja. Skupen znesek morate razdeliti na storitve tako, da ta znesek ne bo presežen.

V primeru, da vpišete znesek doplačila storitve, bo program na obračunu upošteva vneseno vrednost doplačila do največ vrednosti obračunane storitve, kateri doplačilo pripada.

V primeru, da se doplačilo nanaša na stranki, ki obroke subvencionira in na storitev, ki ima oznako v Šifranti - Storitve – storitev ima kljukico v polju Subvencija malica ali Subvencija kosilo, je mogoče:
- vnesti tudi negativen znesek doplačila. Negativni znesek vpišete v primeru, da je potreben poračun subvencije zaradi preveč obračunanega doplačila (subvencija se je znižala npr. iz dodatne na splošno subvencijo malice).
- program bo pri izračunih upošteval vedno vpisan znesek doplačila, tudi če presega vrednost obračunane storitve.

 

Ko končamo, kliknemo na gumb Potrdi, da se podatki shranijo v šifrant. Če si medtem premislimo in storitve ne želimo shraniti, kliknemo na gumb Opusti (Alt+O).

Natisni