Brisanje sestavine

Sestavine brišemo tako, da najprej v preglednici Sestava označimo zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Z »Da« izbrišemo sestavino.

Natisni