Priprava XML

Pripomoček je namenjen izvozu in pripravi knjižb iz Dvostavnega Knjigovodstva za uvoz v miniMAX.

Natisni