Kartica stranke

·      Leto/obdobje od .. do – program predlaga letnico iz nastavitev. Vpišemo obdobje za katero želimo natisniti kartico. Če želimo izpis kartice za pretekla leta popravimo letnico.

·      Datum dokumenta od..do – vpišemo datum za katerega pripravljamo pregled kartice.

·      Datum opr. storitve od..do – vpišemo datum za katerega pripravljamo pregled kartice. V primeru, da za izbrani zapise datum opr. storitve ne obstaja(npr. stoškovni konti) program omejitev upošteva na polju datum dokumenta.

 

·      Posredno knjiženje – če obkljukamo to možnost se nam v izpis štejejo tudi knjižbe posrednega knjiženja.

·      Operater – če obkljukamo možnost posrednega knjiženja, lahko z izbiro operaterja v izpis vključimo samo knjižbe posrednega knjiženja  izbranega operaterja.

·      Izloči – iz izpisa lahko izločimo Temeljnico Iz obdobja.

·      Šifra stranke od .. do – vpišemo šifro stranke ali pa jo izberemo iz šifranta strank. V primeru, da pregledujemo kartice za več strank, ki si v šifrantu strank ne sledijo, kliknemo na ikono  (Izbrano po tabeli). Odpre se nam okno, kjer izberemo stranke. Stranke izberemo s dvoklikom miške v kvadratek v koloni Izbrano ali pa s preslednico.

·      Šifra konta od .. do – vpišemo šifro konta ali pa jo izberemo iz kontnega plana.

·      Šifra SM od .. do – vpišemo šifro stroškovnega mesta ali pa jo izberemo iz šifranta stroškovnih mest.

·      Šifra SN od .. do – vpišemo šifro stroškovnega nosilca ali pa jo izberemo iz šifranta stroškovnih nosilcev.

·      Šifra referenta od .. do – vpišemo šifro referenta ali pa jo izberemo iz šifranta referentov.

·      Nalogi od .. do – vpišemo šifro naloga.

 

Analitike lahko izbiramo po tabeli  enako kot opisano pri izbiri strank.

 

·      Šifra denarne enote – polje je aktivno samo v primeru, ko izpisujemo devizno kartico konta.

·      Denarna enota – tukaj lahko vpišemo šifro denarne enote v katero želimo preračunati podatke.

·      Tečajna lista – izberemo šifro tečajne liste iz katere nam bo program vzel podatke o tečaju za preračun v izbrano denarno enoto.

·      Vrsta tečaja – lahko izberemo iz katere vrste tečaja bo program vzel podatek o tečaju za preračun v izbrano denarno enoto. Predlaga se Srednji.

·      Tečaj na datum – vpišemo datum za katerega želimo da nam program vzame podatke o tečaju za preračun v izbrano denarno enoto

·      Oblika izpisa – v kolikor želimo vsako posamezno kartico izpisati na novo stran s kljukico označimo Kartica na nov stran.

·      Vrsta kartice – izbiramo lahko med analitično, zbirno in devizno. Če se odločimo za analitično, nam bo program pripravil kartico, na kateri so vidne vse vknjižbe med letom. Če pa želimo na izpisu samo pregled prometa po mesecih ali dokumentu in saldo kartice, lahko izberemo zbirni izpis. Pri izpisovanju devizne kartice obvezno vpišemo Šifro denarne enote v kateri se nam bo kartica izpisala.

·      Razvrščanje – podatke na analitični ali devizni kartici lahko razvrščamo Po obdobjih, Po obdobju in datumu dokumenta, Po kontu, obdobju in datumu dokumenta  in Po obdobju in opisu vknjižbe.

·      Ime izpisne listine – vpišemo poljuben tekst, ki se nam bo izpisoval v glavi pripravljenega izpisa.

 

Natisni