Knjiženje računov iz Fakturiranja v Dvostavno knjigovodstvo

Pri izvozu računov iz Fakturiranja v Dvostavno knjigovodstvo se, v primeru manjkajočega podatka o odbitnem deležu na knjigi dokumentov, pojavi sledeči opis napake: Cannot insert the value NULL into column 'SifraOdbitnegaDeleza'...Napako odpravimo z urejeno nastavitvijo. Navodila za ureditev nastavitve: Knjiženje računov iz Fakturiranja v Dvostavno knjigovodstvo.

Natisni