Pregled in opis statusov darilnih bonov

Darilnim bonom se tokom poslovanja spreminja status. Glede na status se lahko izvrši ali pa ne določena operacija nad njim. Potek statusov je določen in pomeni, da bon lahko najprej prevzamemo, potem izdamo, nato prodamo in nazadnje se lahko unovči. Npr. darilni bon, ki samo ga šele izdali, se ga ne da unovčit, saj ni bil še prodan, ipd..

Pri določenem redu spremembe statusa darilnega bona je mišljen normalen potek poslovanja, saj na upravi lahko poljubno spreminjajo status darilnega bona in s tem držijo kontrolo nad dogajanjem pri poslovanju z darilnimi boni.

Statusi darilnih bonov:

  • P – prevzet

o  Možno je brisanje in sprememba vseh podatkov razen šifre, črtne šifre in šifre izdajatelja

o  sprememba statusa iz »P« je možno samo na status »I«

  • I – izdan

o  brisanje ali popravljanje ni možno

o  možna sprememba statusa iz »I« na »R« - bon se lahko proda

  • R - prodan

o  brisanje ali popravljanje ni možno

o  možna sprememba statusa iz »R« na »U« - bon se lahko unovči

  • U – unovčen

o  Nobenih sprememb na podatkih darilnega bona

  • F – fakturiran

o  Nobenih sprememb na podatkih darilnega bona

  • Z – zaprt

o  Nobenih sprememb na podatkih darilnega bona

Natisni