Verzija 2017.15.000 z dne 22.12.2017

 • Vrste obračuna
  • Omogočeno kontiranje zneska oproščenih prispevkov (skupno ali za vsak prispevek posebej)
 • Obračun
  • Omogočeno tiskanje obrazca Obvestilo o izrabi plačanih dni očetovskega dopusta.
  • Urejeno brisanje neobračunanih vrstic med izvajanjem obračuna.
 • Krediti in odtegljaji
  • Dodani filtri za prikaz aktivnih ali neaktivnih kreditov.

Natisni