Vnos nove sestavine

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Sestava.

V okno se vnaša naslednje podatke:

 • ZŠ – zaporedna številka sestavine v sestavnici delovnega naloga. Podatek se dodeli samodejno.
 • Sestavina – vnos ali izbor šifre artikla, ki predstavlja sestavino.
 • Količina – predlaga se 1, vnos količine sestavine potrebne za izdelavo ene merske enote izdelka delovnega naloga.
 • Gumb »Preračun količine« - v kolikor izberemo ta gumb se bo vnesena količina v polju »Količina« podelila z količino vneseno v polje »Izdelana količina« v glavi delovnega naloga.
 • Za enot sestava – izbor med 1,10,100 in 1000. Podatek pove ali je vednost v polju »količina« namenjena izdelavi 1, 10,… enotam izdelka. V primeru, da imamo v nastavitvah okolja vnesen ključ SESTZAENOT z vrednostjo (10, 100 ali 1000) se podatek pri vnosu nove sestavine samodejno predlaga v skladu z vrednostjo ključa.
 • Izmet – poljuben vnos odstotka izmeta pri izdelavi. Poraba sestavine se bo za vsak izdelan izdelek povečala za vnesen odstotek.
 • Količinski izmet – vnos podatka o »fiksnem« količinskem izmetu sestavine za ta delovni nalog. Količinski izmet ni odvisen od količine izdelanih izdelkov pač pa velja za delovni nalog v celoti.
 • Način izdaje – izbiramo lahko med dvema oznakama načina izdaje (Za nalog ali po enoti sestavine). Podatek je informativne narave, ki skladiščniku pove ali pri izdaji odmeri potrebno količino za delovni nalog oziroma izdaja v pakirni količini. Podatek ne vpliva na avtomatike knjiženja izdaje.

 • Risba – vnos podatka o risbi sestavine.
 • Priponka – vsaki sestavini lahko pripnemo dodatno priponko (dokument, risbo,..), ki se nahaja kjer koli na računalniku oziroma računalniškem omrežju. Navodila za del s priponko se enaka, kot za delo s priponko na izdelku. Priponka se nahaja tudi v preglednici modularne sestavnice. Priponko lahko na preglednici enostavno odpremo (pogledamo) s klikom nanjo. Priponka se ob kreiranju novega delovnega naloga predlaga iz (standardne) materialne sestavnice izdelka.
 • Izločeno iz knjiženja v MSP – v kolikor je ta opcija vklopljena (ü) potem se sestavina pri knjiženju delovnega naloga v MSP ne bo predlagala v seznamu sestavin za knjiženje izdaje (je izločena iz sistema avtomatskega knjiženja porabe po delovnem nalogu). Taka sestavine je vključena v kalkulacijo delovnega naloga, v pokalkulacijo delovnega naloga pa samo, če je bila poraba te sestavine za delovni nalog knjižena direktno v programu materialno skladiščno poslovanje.
 • Glavna sestavina – oznaka (ü) ali je sestavina glavna sestavina iz katere je izdelan izdelek (namenjeno proizvodnji zdravil). Samo ena sestavina materialne sestavnice ima lahko vklopljeno to oznako.
 • Opombe – poljuben vnos opombe vezane na sestavino.

 

V naslovni vrstici se nahaja tudi gumb »Slika« . Ob izbiri tega gumba se prikaže slika sestavine. Odpre se priponka sestavine shranjena v šifrantu artiklov pod zaznamkom s šifro »SVRP«:

Po potrditvi nove sestave najprej program preveri ali se ne bo sestavnica med samo zapletla (da ni isti artikel sam sebi sestav). V tem primeru se pojavi naslednje opozorilo:

Natisni