Razvrščanje vrstic predprejema

V levem kotu okna se nahaja gumb  - Razvrsti vrstice (Alt E). Ob kliku na ta gumb se odpre okno Razvrščanje vrstic predprejema. Vrstice lahko enostavno primemo in jih prestavljamo po sistemu povleci in spusti. Pri tem si lahko pomagamo tudi z gumbom  - Gor (Alt G) in gumbom  -Dol (Alt D). Razvrščanje vrstic predprejema je možno, dokler predprejem še ni knjižen (prenesen) v prejem.

Natisni