Storitve

V spodnjem delu okna Obračuni kliknemo na gumb . Gumb se aktivira šele po pripravi obračuna (v preglednici Obračuni se izpolni datum priprave). Odpre se okno Enote za obračun.

Natisni