Tiskanje zapisnika o zadolžitvi

Na dnu preglednice je gumb , preko katerega lahko tiskamo Zapisnik o zadolžitvi za tekoče šolsko leto (leto iz datuma začetka šolanja je vpisan v Nastavitvah programa na zavihku Povezave in naj bi bilo enako Letu iz vnosnega okna evidence izposoje).

Natisni