Verzija 2018.03.003

Zdravstvo, Sociala in Obračun

Zdravstvo

  • Zdravstveni karton - Načrt zdravstvene nege - odpravljena napaka pri vnosu načrta zdravstvene nege

Delo

  • Predajna knjiga - odpravljena napaka pri izpisu predajne knjige v primeru omejitve na posamični oddelek

Obračun

  • Načini plačila, Dohodki - popravljen datum ukinitve trajnika na izpisu soglasja

 

POMOČ NA DOMU

Odpravljena napaka pri vstopu v formo Planiranje.

 

DNEVNO VARSTVO

Odpravljena napaka pri vnosu prisotnosti v dnevno varstvo.

Natisni