Zgled za dodajanje obračuna

Pogovorno okno za vnos podatkov o novem obračunu odpremo s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) . Podatki, ki jih vnašamo so naslednji:

Leto – vpišemo leto obračuna. Program sam predlaga tekoče leto.

Mesec – vpišemo mesec obračuna. Program sam predlaga tekoči mesec.

Številka – program predlaga številko obračuna, ki je za 1 večja od najvišje že vnesene v izbranem letu obračuna. Prvi obračun v novem letu naj ima številko 1, ostali obračuni naj se zaporedno številčijo.

Denarna enota – izpiše se naziv denarne enote, v kateri so bile pogodbe obračunane

Naziv obračuna – vpišemo naziv, ki naj čimbolj natančno opredeljuje obračun izplačil, ki ga želimo izvesti. Naziv obračuna se izpiše na obračunskih dokumentih

Vrsta dohodka – izberemo vrsto dohodka iz šifranta vrst dohodkov DURS. Ta podatek se izpiše na REK obrazcu.

% priznanih stroškov – program predlaga vrednost iz nastavitev obračuna pogodb, lahko se spremeni zaradi posebnosti obračuna

Datum obračuna – vnesemo datum na katerega obračunavamo izplačila pogodbenim strankam.

Datum izplačila – vpišemo datum izplačila.

Mejni znesek za akontacijo dohodnine – najnižji znesek davka iz osebnih prejemkov, ki se še obračuna. Če je izračunani davek nižji od tega zneska se davek ne obračuna (0).

Mejni znesek prejemka – od prejemkov, enakih temu znesku ali manjših od njega se dajatve iz bruto (davek iz osebnih prejemkov) ne obračunajo.

Plačilo dajatev – vnesemo datum valute za dajatve.

Obračun zaključen – ob zaključku obračuna program pripravi podatke za izpis obračunskih listov, obrazcev, rekapitulacij in seznamov izplačil. Sami določimo, ali je obračun zaključen  ali ne . Čim zaključimo obračun, ni več mogoče popravljati obračunanih izplačil vse dokler ne izklopimo oznake .

Konec obračuna – program samodejno prikaže datum, ko je bil obračun zaključen.

Priprava za DK – program samodejno prikaže datum, ko so bili pripravljeni podatki za knjiženje v program DK.

Priprava za PP – program samodejno prikaže datum, ko so bili pripravljeni virmani za prenos v program PP.

Opombe – vnesemo poljubne zabeležke vezane na obračun.

 

Ko končamo vnos novega obračunskega obdobja, kliknemo na gumb Potrdi (Alt+P), s katerim shranimo podatke v preglednico Obračun.

Natisni