Verzija 2017.14.000 z dne 01.12.2017

  • Pri knjiženju prevzema NDK v predprejem MSP se napolnijo podatki evidenčne cene na enak način, kot ob ročnem vnosu vrstice predprejema.
  • Izpisi
    • Popravek v izpisu Stanje zalog z upoštevanjem prometa CS, ko se je na izpisu prikazal podatek artikla, kateri ni bil v nastavitvenih podatkih določene skupine artikla. Pri tem se je uredil tudi prikaz zbirnih podatkov sumiranih vrednosti MSP in CS.

Natisni