Verzija 2020.05.003

RIP

  • Odpravljena težava ko je v primeru zapisa v artikli-stranke program pri uvozu naročila množil količino z poljem pretvornik. Sedaj množi z poljem "Mnogokratnik".

Obračun plač zaposlenim

  • Odpravljena težava z obračunom regresa. 

Plačilni promet

  • odpravljeno je preverjanje aktivnosti TRR-ja, v kolikor je prejemnik na plačilnem nalogu zaposleni.

Natisni