Glavno programsko okno

Ob zagonu programa se odpre glavno programsko okno, ki je prikazano na spodnji sliki (privzeta oblika).

Glavno programsko okno je torej izhodišče, saj omogoča sprehajanje po vseh sklopih programa. Za začetek si oglejmo kratek opis menijev in ukazov, ki so razporejeni v njih.

Zaposleni (Alt+A) – Odpre se meni z dvema izbirama : Zaposleni (šifrant) je preglednica, ki omogoča vnos novih zaposlenih, popravljanje zapisov že vnesenih zaposlenih, vnos sprememb zaposlenih za prihodnost ter brisanje zaposlenih ter Dogodki zaposlenih, ki odpre meni za izbiro skupin dogodkov : izobraževanje, izpiti, pregledi in potrdila in delo in kariera. Vsaka od teh izbir odpre ustrezno preglednico dogodkov in s tem vnos, popravljanje in brisanje dogodkov zaposlenih.

Obdelave, pregledi in izpisi (Alt+O) – s sledečimi izbirami: analize podatkov z naslednjimi izbirami : struktura zaposlenih , število zaposlenih po mesecih, prišli/odšli po mesecih, analiza izobraževanj, analiza pregledov, izpitov in potrdil, dela in kariere in vseh dogodkov.

Sledijo pregledi : osebni karton, dopusti in odsotnosti (priprava dopusta, dopusti po zaposlenih), pregled delovne dobe, pregled jubilantov, rojstni dnevi, potek veljavnosti (delovnega dovoljenja, izkaznice o PZZ, osebni izkaznici, potnem listu, prepustnici, bivalni vizi, vozniškem dovoljenju; potek aktivnosti : poskusno delo; pregledi zaposlenih (po izobrazbi in izkušnjah, delovnih mestih, prekinitvi dela, stopnji izobrazbe in tarifnih razredih).

Splošni šifranti (Alt+S) – s sledečimi izbirami: Bivališče (DURS, krajevne skupnosti, upravne enote), Izobrazba (izobrazbe po ZPIZ, poklici, smeri izobraževanj, stopnje izobrazbe), Osebno (narodnosti, sorodstvo, stan. Status, vrste stanovanj, zakonski stan), Zavarovanje, delo in pogoji ( beneficirano delo, financiranje, podlage zavarovanja ZZZS, sindikati, urnik, urnik za plače, vrste invalidnosti, vzroki invalidnosti, ZZZS, ZPIZ).

Kadrovski šifranti (Alt+K) – s sledečimi izbirami - skupine dogodkov, dogodki,  dopust za delovno dobo, dopust za starost otrok, dopust za stalnost, dopust za starost, dodatni kriteriji, dodatni dopust po SM, dodatni dopust po OE, dodatni dopust po DM, plačni razredi, tarifni razredi, relacije, delovna mesta, organizacijske enote, stroškovna mesta.

Nastavitve programa  (Alt+N) – na voljo sta dva zavihka, in sicer zavihek Splošno, ki je namenjen vnosu podatkov za povezave z ostalimi šifranti ter programi, vnosu splošnih podatkov za določitev kriterijev za letni dopust ter ostalih splošnih podatkov.

Zavihek Dopust je namenjen vnosu raznih kriterijev (osnovni dopust, dopust za starost zaposlenih, dopust za otroke, dopust za stalnost, izobrazbo, ter delovno dobo) ki so pomembni pri pripravi sklepov za letne dopuste.

Zapri (Alt+Z) – konča delo s programom.

Natisni