Uporaba prilagodljivega vnosa

Če imamo aktiviran prilagodljiv vnos je uporaba le-taga enostavna. Ko na ustrezni preglednici zaženemo dodajanje/spremembo podatkov se nam namesto standardnega okna odpre prilagojeno okno, s katerim lahko vnesemo/spremenimo podatke.

 

Če želimo imeti pregled nad vsemi podatki, izberemo gumb Podrobnosti in odpre se nam standardno okno za vnos.

 

Natisni