Gumbi

Zgoraj so gumbi oz. ikone za različne akcije.

·      (Vnesi zapis) ali Insert za vnos elementa.

·      (Popravi zapis) ali Ctrl+E za popravljanje elementa.

·      (Briši zapis) ali Delete za brisanje elementa.

·      (Dodaj) ali Shift+Insert za vnos prvega podrejenega elementa.

·      (Tiskanje) ali Ctrl+P za prikaz menija z izpisi.

·      Artikli za aktiviranje standardnega programa Artikli.

·      Cenik artiklov za aktiviranje standardnega programa Cenik artiklov.

·      Naročanje menijev za aktiviranje avtomatskega naročanja menijev iz OST.

·      Knjiženje porabe za aktiviranje knjiženja porabe materiala v MSP.

Ikone  (Vnesi zapis),  (Popravi zapis),  (Briši zapis) in  (Dodaj) so namenjene delu z drevesno preglednico. Njihovo delovanje je vedno odvisno od označenega elementa na drevesni preglednici. Za sestavine so ikone neaktivne. Od označenega elementa na drevesni preglednici so odvisne tudi privzete nastavitvene vrednosti za  (Tiskanje), Naročanje menijev in Knjiženje porabe

Natisni