Primerjava po mesecih

Prikaže izračunane primerjave po posameznih mesecih. Izračunane so naslednje primerjave:

·      Realizacija tekočega leta za posamezni mesec / realizacija za ta isti mesec lani.

·      Realizacija tekočega leta za posamezni mesec / plan za ta isti mesec letos.

 

Natisni