Verzija 2020.06.001 z dne 4.5.2020

Dnevne obdelave – Opominjanje

  • Program poleg eSloga 1.6 omogoča tudi pripravo eOpomina v standardu eSlog 2.0. Pred pripravo opominov je potrebno izbrati možnost eSlog 2.0 v nastavitvah izstavitve dokumentov na stranki, in sicer za tip dokumenta Opomin.

Natisni