Verzija 2017.09.000 z dne 7.7.2017

 • Nastavitve programa
  • Na zavihku »Promet« dodana nova nastavitev za delovanje sestavnic. Potrditev »Sestavnice – neposreden izbor« pomeni, da se ob vnosu/skeniranju šifre, katera predstavlja sestavnico, le-ta prenese na račun brez vstopa v dodatno funkcijo »Sestavnice«. Opomba: delovanje namenjeno samo novemu vmesniku gotovinske prodaje.
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja – dopolnitve na novem vmesniku
   • Izbor/menjava blagajnika na sami vnosni formi preko klika na mesto prikaza blagajnika
   • Prenos sestavnic na vrstice računa dopolnjeno glede na novo nastavitev »Sestavnice – neposreden izbor«
   • Dopolnitev izgleda vmesnika (prikaz šifrantov, prikaz računa, popravljanje vrstic, izbor načinov plačil, …)

Natisni