Začasni obračun

Namen programa je izračun amortizacije v obdobju od začetka leta do poljubnega meseca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Gumb Začasni obračun se nahaja na zaslonu (preglednici) Register.

Odpre se zaslon:

·      Leto obračuna: program predlaga leto iz nastavitev programa. Vpisano leto je leto začasnega obračuna amortizacije.

·      Mesec obračuna - program ponudi mesec računalniškega datuma. Mesec pomeni tudi število mesecev, za katere se izračuna amortizacija- izračun v obdobju od začetka leta (1.januar) do vpisanega meseca (zadnji dan v mesecu).

·      Druga stopnja – izberemo če želimo da nam program izračuna amortizacijo po drugi stopnji katero imamo zapisano v amortizacijskih skupinah.

Natisni