Verzija 2019.07.001 z dne 31.05.2019

Odpravljena težava pri izpiskih s podvojenimi sklici.

Natisni