Verzija 2018.01.000 z dne 12.1.2018

  • Računi - Vnesi zapis - Povezava na Knjigo pošte: v primeru večkratnega dostopa do knjige pošte se v knjigi pošte status spremeni v Povezan.
  • Prenos iz Cofaxa - v primeru da račun z sliko že obstaja, se pdf, ki ga uvažamo zapiše v fascikel na obstoječm računu
  • V preglednici računov sta dodani polji Skrbnik dokumenta in naziv skrbnika dokumenta. Podatek se prenese v plačilni promet, kjer je viden v preglednici za pripravo nalogov.
  • Odpravljena je napaka, ko so v primeru spremembe stranke na računu ostali podatki o banki od predhodne stranke

Natisni