Verzija 2019.02.001 z dne 25.01.2019

  • Dodane nove Oznake IRAC z ustreznim upoštevanjem posebnosti v primeru DPR.
  • Uvedeno beleženje brisanja računov Fakturiranja. Beleži se operaterja in čas brisanja vrstic in brisanja glave dokumenta.
  • Ob ročnem odpiranju prvega računa v določenem letu se kurzor postavi v polje »Šifra kupca« in ne več v polje za vnos prve številke računa v letu.

Natisni